Održavanje II kolokvijuma iz predmeta “Integralno upravljanje kvalitetom (SSS)”

 
II kolokvijuma iz predmeta “Integralno upravljanje kvalitetom (SSS)” održaće se u ponedeljak 31.05.2021.god. u 16.35h, u Amfiteatru I.
Predmetni nastavnik
dr Miloš Petronijević