Održavanje II kolokvijuma iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”

U četvrtak 03.06.2021.god. sa početkom u 14h, u sali IV, održaće se II kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović