Održavanje II kolokvijuma iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”

U sredu 02.06.2021.god. sa početkom u 12.15h, u sali IV, održaće se II kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović