Održavanje II kolokvijuma iz predmeta “Sistem kvaliteta (OSS)”

II kolokvijuma iz predmeta “Sistem kvaliteta (OSS)” održaće se u utorak 01.06.2021.god. u 12.15h, u učionici br.3.
Predmetni nastavnik
dr Miloš Petronijević