Održavanje ispita iz predmeta “Matematika I” i “Matematika II” (nadoknada februarskog ispitnog roka)

Ispit iz predmeta “Matematika I” (šifra predmeta: 101001, 201001, 301001, 501001, 2O_MAT1) kod prof. dr Miće Miletića u februarskom ispitnom će se održati u petak, 18.03.2022.god. sa početkom od 12h u učionici br.2, umesto u petak 04.02.2022.god. od 14h kako je predviđeno rasporedom ispita.
Ispit iz predmeta “Matematika II” (šifra predmeta: 101007, 201007, 301007, 501007) kod prof. dr Miće Miletića u februarskom ispitnom će se održati u petak, 18.03.2022.god. sa početkom od 12h  u učionici br.2, umesto u sredu 09.02.2022.god. od 14h kako je predviđeno rasporedom ispita.