Održavanje kolokvijuma iz predmeta ” Elektronsko poslovanje”

U petak 28.05.2021.god. sa početkom u 16.45h, u internet centru, održaće se kolokvijum iz predmeta ” Elektronsko poslovanje”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Dragan Kreculj