Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Energetska efikasnost i zaštita životne sredine”

U četvrtak 03.06.2021.godine, sa početkom u 16h, održaće se kolokvijum iz predmeta ” Energetska efikasnost i zaštita životne sredine”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Zoran Lalić