Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Engleski jezik I”

U četvrtak 09.12.2021.god. od 14:00h održaće se kolokvijum iz predmeta “Engleski jezik I” u Amfiteatru I.
Predmetni nastavnik,
dr Igor Petrović