Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Fleksibilni proizvodni sistemi”

U utorak 25.05.2021.god. sa početkom u 14h, amfiteatar I, održaće se kolokvijum iz predmeta ” Fleksibilni proizvodni sistemi”.
Predmetni nastavnik,
dr Vesna Šotra