Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Kompjuterska simulacija procesa i sistema”

U petak 28.05.2021.god. sa početkom u 16h, u internet centru, održaće se kolokvijum iz predmeta “Kompjuterska simulacija procesa i sistema”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Dragan Kreculj