Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Kompjutersko projektovanje II”

Kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko projektovanje II” će se održati u petak 24.12.2021.god., počev od 10h, u Sali IV, na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo.
Potrebno je da se zainteresovani studenti jave predmetnom nastavniku na e-mail kako bi se formilare grupe za polaganje kolokvijuma.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović