Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Mašinski elementi I”

Kolokvijum iz predmeta „Mašinski elementi I“ održaće se u utorak 28.12.2021.god. od 14h, u amfiteatru II.

Predmetni nastavnik,
dr Andrijana Djurdjević