Održavanje kolokvijuma iz predmeta „Mehatronički sistemi“ na master strukovnim studijama (MSS)

Kolokvijum iz predmeta „Mehatronički sistemi“ na master strukovnim studijama (MSS) održaće se u sredu 22.12.2021.god., u učionici br. 4, u tri termina:
od 15:30 h do 17 h,
od 17:15 h do 18:45 h i
od 19 h do 20:30 h.  
Predmetni nastavnik,
dr Nada Ratković Kovačević