Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Nove proizvodne tehnologije”

U petak 21.05.2021. godine održaće se kolokvijum  iz predmeta “Nove proizvodne tehnologije” sa početkom u 14.00 h.