Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Metode veštačke inteligencije”

U sredu 19.05.2021. godine održaće se kolokvijum  iz predmeta “Metode veštačke inteligencije” sa početkom u 16.00 h.
Predmetni nastavnik, 
dr Đorđe Dihovični