Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Programiranje CNC sistema I”

U utorak 28.12.2021.god. u 14h, u Amfiteatru III održaće se kolokvijuma iz predmeta “Programiranje CNC sistema I” .

Predmetni nastavnik,
Goran Vasilić