Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Programiranje CNC sistema II”  

U petak 27.08.2021.god. u 10h u učionici br.1. održaće se kolokvijum iz predmeta “Programiranje CNC sistema II”.