Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Programiranje CNC sistema II”

U utorak 08.06.2021.god. sa početkom u 10.30h, u učionici br.1, održaće se kolokvijum iz predmeta “Programiranje CNC sistema II”.
Predmetni nastavnik,
Goran Vasilić