Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Prostiranja toplote i mase” na master strukovnim studijama (MSS)

Kolokvijum iz predmeta “Prostiranja toplote i mase” na master strukovnim studijama (MSS) održaće se u petak 03.12.2021.god. od 17.20h do 19h, u Amfiteatru V.
 
Predmetni nastavnik,
dr Sanja Petronić