Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Roboti”

U sredu 26.05.2021.god. sa početkom u 14h, učionica br.1, održaće se kolokvijum iz predmeta ” Roboti”.
Predmetni nastavnik,
dr Vesna Šotra