Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Savremeni obradni sistemi” na master strukovnim studijama (MSS)

Kolokvijum iz predmeta “Savremeni obradni sistemi” na master strukovnim studijama (MSS) održaće se u sredu 08.12.2021.god. od 15:40h , u učionici br.3.
 
Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović