Održavanje kolokvijuma iz predmeta „Tehnička mehanika I“

Kolokvijum iz predmeta „Tehnička mehanika I“ održaće se u sredu 08.12.2021.god. od 15:40h u Amfiteatru I.
Predmetni nastavnik i saradnik,
dr Bojan Ivljanin
Aleksandra Božović