Održavanje kolokvijuma iz predmeta “Tribološki sistemi”

U sredu 02.06.2021.godine, sa početkom u 16h, održaće se kolokvijum iz predmeta “Tribološki sistemi”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Zoran Lalić