Održavanje polaganja popravnih kolokvijuma i odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”

U sredu 25.08.2021.god. sa početkom od 14h, u sali IV,  održaće se polaganje popravnog kolokvijuma I iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.
U sredu 25.08.2021.god. sa početkom od 15.30h, u sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova  iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.