Održavanje polaganja popravnih kolokvijuma i odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” i “Kompjutersko projektovanje II”

U utorak 31.08.2021.god. sa početkom od 14h, u sali IV,  održaće se polaganje popravnih kolokvijuma iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” i “Kompjutersko projektovanje II”.
U utorak 31.08.2021.god. sa početkom 16h, u sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova  iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” i “Kompjutersko projektovanje II”.