Održavanje polaganja popravnog kolokvijuma i odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”

U četvrtak 09.09.2021.god. sa početkom od 15h, u sali IV,  održaće se polaganje popravnog kolokvijuma I iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.
U četvrtak 09.09.2021.god. sa početkom od 16.30h, u sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova  iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.