Održavanje popravnih kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”

U petak 14.01.2022.godine, od 10h, u Sali IV, održaće se popravni kolokvijumi iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”.
U petak 14.01.2022.godine, od 11:30h, u Sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova iz predmeta ” Kompjutersko projektovanje I”.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović