Održavanje popravnih kolokvijuma iz predmeta „Elektrotehnika sa elektronikom“ na osnovnim strukovnim studijama (OSS)

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Elektrotehnika sa elektronikom“ na osnovnim strukovnim studijama (OSS) održaće se u četvrtak 23.12.2021.god., od 15:45 h, u Učionici 4. 
 
Predmetni nastavnik,
dr Nada Ratković Kovačević