Održavanje popravnih kolokvijuma iz predmeta „Senzori i aktuatori“ na osnovnim strukovnim studijama (OSS)

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Senzori i aktuatori“ na osnovnim strukovnim studijama (OSS) 
održaće se u četvrtak 23.12.2021. god., od 17:30 h, u Učionici 4. 
 

Predmetni nastavnik,

dr Nada Ratković Kovačević