Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrana seminarskih radova iz predmeta “Površinska zaštita metala”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Površinska zaštita metala“ održaće se 10.01.2022. godine u 14 časova u učionici br.2.
Odbrana seminarskih radova iz predmeta „Površinska zaštita metala“ održaće se 10.01.2022. godine u 15 časova u učionici br.2.

Predmetni nastavnik,
mr Milanka Plavšić