Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”

U petak 14.01.2022.godine, od 12h, u Sali IV, održaće se popravni kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”.
U petak 14.01.2022.godine, od 13:30h, u Sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova iz predmeta ” Kompjutersko modeliranje i simulacija”.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović