Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje II”

U petak 14.01.2022.godine, od 14h, u Sali IV, održaće se popravni kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko projektovanje II”.
U petak 14.01.2022.godine, od 16h, u Sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje II”.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović