Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta „Materijali“

U subotu 11.09.2021.god., sa početkom u 13h u Amfiteatru II, održaće se popravni kolokvijum iz predmeta „Materijali“.
Odbrana seminarskih radova iz predmeta „Materijali“ obaviće se u subotu 11.09.2021.god., sa početkom u 14h, u Amfiteatru II.
                                 Predmetni nastavnik
                                       Mr M. Plavšić