Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Materijali”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Materijali“ održaće se 10.01.2022. godine u 12 časova u učionici br.2.
Odbrana seminarskih radova iz predmeta „Materijali“ održaće se 10.01.2022. godine u 13 časova u učionici br.2.

Predmetni nastavnik,

mr Milanka Plavšić