Održavanje popravnog kolokvijuma i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Materijali”

U petak 03.09.2021.god., sa početkom u 14h u Amfiteatru II, održaće se popravni kolokvijum iz predmeta “Materijali”.
Odbrana seminarskih radova iz predmeta “Materijali” obaviće se u petak 03.09.2021.god., sa početkom u 15h, u Amfiteatru II.
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandra Mitrović