Održavanje popravnog kolokvijuma iz predmeta “Mašinski elementi I”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Mašinski elemenati I” održaće se u utorak 11.01.2022.godine od 14-15:30 u Amfiteatru III.

Predmetni nastavnik
dr Andrijana Đurđević