Održavanje popravnog kolokvijuma iz predmeta “Programiranje CNC sistema I”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Programiranje CNC sistema I” će biti održan 11.01.2022. god. u Amfiteatru-II sa početkom u 14:00 časova.

Predmetni nastavnik
Goran Vasilić