Održavanje popravnog kolokvijuma iz predmeta “Tehnike optimizacije”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Tehnike optimizacije” održaće se  u utorak, 31.08.2021.god. u 14:30h u Amfiteatru I.