Popravni kolokvijum iz predmeta “Transportni i skladišni sistemi”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Transportni i skladišni sistemi” održaće se 21.12.2021. godine u 16:30 časova u Amfiteatru III.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.

Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin