Popravni 2. kolokvijum iz predmeta “Računarske mreže I”

Popravni 2. kolokvijum iz predmeta “Računarske mreže I” održaće se 12.01.2022. godine u 14h u Internet centru.

Predmetni nastavnik
dr Dragan Kreculj