Popravni I kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”

U sredu 19.05.2021.god. sa početkom u 12.15h, održaće se popravni I kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”
Predmetni nastavnik,
Danijela Živojinović