Popravni I kolokvijum – Materijali

Popravni I kolokvijum iz predmeta Materijali biće održan u četvrtak 03.06.2021. godine u 15:30h u amfiteatru V.
Obavezno poneti indeks.

                                    Predmetni nastavnik,
                                      Mr Milanka Plavšić