Popravni kolokvijum iz predmeta “Hidraulika i pneumatika”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Hidraulika i pneumatika” održaće se 14.01.2022. godine u 15 časova u Amfiteatru III.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.

Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin