Popravni kolokvijum iz predmeta “Mašinski sistemi”

Popravni kolokvijum iz predmeta “Mašinski sistemi” održaće se 23.12.2021. godine u 15 časova u Amfiteatru III.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.

Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin