KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U BUDŽETSKOM STATUSU

Konačnu rang listu možete pogledati OVDE.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo da zadrže status studenta na budžetu u školskoj 2021/2022. godini možete pogledati OVDE.

Upis studenata u budžetskom statusu će se obavlјati po konačnoj rang listi kandidata, a prema sledećoj dinamici aktivnosti:
12.10.2021. – Preliminarna rang lista.
13.10.2021. – Prvostepeni prigovor Rukovodiocu Odseka.
14.10.2021. – Konačna rang lista.
15.10.2021. – Drugostepeni prigovor Predsedniku Akademije.
18.10.2021. – Početak upisa.
22.10.2021. – Kraj upisa.