Prijava ispita za OKTOBARSKI ispitni rok

Испитни рокови

Испитни рокови предвиђени Наставним календаром за студете уписане на акредитоване студијске програме су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски испитни рок.

За полагање испита je потребно:

  • уписана текућа школска година (регулисан статус);
  • испуњене предиспитне обавезе на предмету;
  • измирене финансијске обавезе према Школи и
  • пријављен испит у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе ипријаву испита. Упутство можете погледати овде.

Пријава испита за октобарски испитни рок у року вршиће се

од 05. до 08.09.2022. године.

Октобарски испитни рок почиње 10.09. и трајаће до 22.09.2022. године.

Пријава испита се може извршити:

  • у року (у терминима за пријаву испита предвиђеним Наставним календаром), и
  • после рока (у канцеларијистудентске службе, најкасније 24 часа пре планираног термина за испит).

Пријава испита у року: Студент треба да приступи налогу е-студент и да путем      налога изврши пријаву (не шаље мејл за пријаву испита и не преузима Збирну испитну пријаву у студентској служби, за  пријаву у року).

Испит плаћа студент који пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће студенте), односно више од два пута (за студенте у   буџетском статусу);

Студенти који плаћају накнаду за пријаву испита морају да имају уплаћена средства на рачуну како би могли да пријаве испит. Приликом вршења уплате  потребна су ДВА РАДНА ДАНА да уплата буде видљива на стању, да би могао  да се пријави испит. Такође, треба водити рачуна о томе да платни промет Републике Србије викендом не ради.

Сваки студент има јединствен позив на број који важи само за њега (На свом налогу сваки студент може видети пример уплатнице свој јединствени позив на број).

Само уплате извршене са адекватним  позивом на број ће бити видљиве на стању.

Пријављивање испита у року врши се пријавом путем студентског сервиса и     студент ће одмах моћи да види испите које може да пријави и Пријављене испите.

Уколико студент није испунио услов за пријаву испита или недостаје  уплата или школарина, систем ће одмах обавестити о томе.