Ispiti se prijavljuju isključivo putem eStudent servisa. Jedinstveni poziv na broj, kao i primer uplatnice, po kojem morate izvršiti uplatu možete pronaći u sekciji Školarine i uplate servisa eStudent.

U prijavi navesti: ime, prezime, broj indeksa i predmet/e koji se prijavljuje/u. Studenti koji plaćaju prijavu ispita, u obavezi su da pošalju dokaz o uplati (slika uplatnice).

Samofinansirajući studenti su u obavezi da na žiro račun škole (840-2118666-55) uplate 800,00 dinara po prijavljenom ispitu (uplaćuje se u banci, pošti ili putem elektronskog bankarstva, i iznos svih ispita može se uplatiti na jednoj uplatnici).

Studentska služba