Priprema za ispit  iz predmeta “Automatsko upravljanje”

 
U utorak 08.06.2021.god. sa početkom u 14.30h, u internet centru, održaće se priprema za ispit  iz predmeta “Automatsko upravljanje”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Miroslav Medenica