Priprema za kolokvijum iz predmeta “Programiranja CNC sistema II”

U petak 04.06.2021.god. održaće se priprema za kolokvijum iz predmeta “Programiranja CNC sistema II” sa početkom od 11.25h u učionici br.1.
 
Nastavnik praktične nastave,
Nemanja Mor