Priprema za kolokvijum iz predmeta “Programiranje CNC sistema II”

 
U petak 21.05.2021.god. sa početkom od 10.30h održaće se priprema za kolokvijum iz predmeta
“Programiranje CNC sistema II”.
 
Nastavnik praktične nastave,
Mor Nemanja